Wijkcommissie Noordgeest

Social media

Mededelingen

afbeelding
Klik op het plaatje voor belangrijke adressen en telefoonnummers

Agenda

Uiterste inleverdata kopij Wijkkrant 2023:


Woensdag 8 februari

Woensdag 10 mei

Woensdag 9 augustus

Woensdag 8 november

mediawcnoordgeest@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------

Zie hier de agenda met alle aanstaande activiteiten

Informatiebord bij Dirk

Wijkkrant, digitaal

Contactgegevens Wijkcommissie Noordgeest

Secretariaat Wijkcommissie:
Pieter Kwaadgras, Hoefijzer 31
4613 GW Bergen op Zoom
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl

Wijkkrant, Website, Facebook, Instagram en Mededelingenbord:
mediawcnoordgeest@gmail.com
Instagram Wijkcommissie Noordgeest

Copyright 2023 Wijkcommissie Noordgeest