Wijkcommissie Noordgeest

Social media

Mededelingen

Wegwijzer.met belangrijke adressen en telefoonnummers

Agenda

Uiterste inleverdata kopij Wijkkrant:

2022:
Woensdag 10 augustus
Woensdag 9 november

mediawcnoordgeest@gmail.com

Contactgegevens Wijkcommissie Noordgeest

Secretariaat Wijkcommissie:
Pieter Kwaadgras, Hoefijzer 31
4613 GW Bergen op Zoom
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl

Wijkkrant, Website, Facebook, Instagram en Mededelingenbord:
mediawcnoordgeest@gmail.com
Instagram Wijkcommissie Noordgeest

Copyright 2022 Wijkcommissie Noordgeest