Wijkcommissie Noordgeest

   
   
 
 
 

Werkgroepen


De wijkcommissie Noordgeest heeft eind januari 2016 een werkgroep in het leven geroepen om de supermarkt voor de wijk te behouden: comité "Super in Noordgeest". Een adviesbureau (DTNP) heeft namelijk gesteld dat het wijkwinkelcentrum
de Noordgeest wel kan verdwijnen. En de gemeenteraad lijkt hiermee in te stemmen. Het comité heeft een zienswijze op het rapport geformuleerd, dat met kracht van argumenten pleit voor behoud van de supermarkt. Zodat de wijkbewoners voor hun dagelijkse boodschappen dichtbij huis terecht kunnen tegen een redelijke prijs. Deze zienswijze is op 17-2 door de wijkcommissie vastgesteld. Zie op deze site onder wijkcommissie Noordgeest bij verslagen. De zienswijze is verstuurd naar de gemeenteraad, B&W, de betreffende ambtenaar, de ondernemers in de wijk en de pers. Het comité gaat een handtekeningenactie voeren voor de supermarkt op 17.18 en 19 maart. Mogelijkheden voor inspraak worden benut. Hopelijk heeft de gemeenteraad oor voor het geluid uit de wijk, voor een leefbare wijk Noordgeest!
 
 
Contactgegevens Wijkcommissie NoordgeestP/A Frankrijkstraat 23
4614 KA Bergen op Zoom
m.uijtdewillegen@home.nl