Wijkcommissie Noordgeest

   
   
 
 
 

Wijkcommissie Noordgeest


Van harte welkom op de site van de wijkcommissie Noordgeest.

In 2018 is het voltallig bestuur van de wijkcommissie Noordgeest afgetreden.

Er is een interim bestuur gevormd door: Lucas Jansen Voorzitter, Pieter Kwaadgras Secretaris en Jac Mouwen Penningmeester.
Per 01-01-2019 zijn zij in functie getreden.

Daarnaast is de werkgroep Media Noordgeest ontstaan, daarin hebben zitting Marleen Uijtdewillegen Voorzitter en Pieter Kwaadgras. Zij gaan samen de Wijkkrant en de Website beheren.

Marleen Uijtdewillegen blijft secretaris en bovendien is haar e- mailadres en huisadres, het contactadres voor de Wijkcommissie Noordgeest.

We zijn op zoek naar mensen die een sterk dynamisch bestuur willen vormen.


afbeelding
 
 
Contactgegevens Wijkcommissie NoordgeestP/A Frankrijkstraat 23
4614 KA Bergen op Zoom
m.uijtdewillegen@home.nl